Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp tích hợp điện tự động hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng

  • Cung cấp thiết bị sản phẩm cho lĩnh vực chế tạo máy
  • Thực phẩm
  • Hóa chất
  • Dầu khí
  • Thép
  • Dược phẩm
  • Trạm phân phối khí
  • Trạm giảm áp khí

Thông tin liên quan

zalo zalo