Sensor

Công tăc áp suất DPS Series

Công tăc áp suất DPS Series

DPS200: 20 - 200 Pa
DPS400: 40 - 400 Pa
DPS500: 50 - 500 Pa
DPS1000: 200 - 1000 Pa
DPS2500: 500 - 2500 Pa
Cảm biến áp suất P7620A

Cảm biến áp suất P7620A

P7620A1001: 0 -1 bar
P7620A1004: 0-6 bar
P7620A1012: 0 - 12 bar
P7620A1016: 0 - 16 bar
P7620A1018: 0 - 20 bar
P7620A1020: 0 - 25 bar
P7620A1200...
Carm biến CO2 - CDS2000

Carm biến CO2 - CDS2000

Cảm biến CO2 dùng trong ứng dụng ống gió: 0- 2000ppm
Cảm biến chênh áp gió DPTExxxS

Cảm biến chênh áp gió DPTExxxS

DPTE50S:-50...0...+50 Pa
DPTE100S: -100...0...+100 Pa
DPTE500S: -500...0...+500 Pa
DPTE1000S: -1 kPa...0...+1 kPa
DPTE100: 0...100 Pa...
zalo zalo