Honeywell

Công tắc dòng chảy WFS-8001-H

Công tắc dòng chảy WFS-8001-H: 10 bar

SPECIFICATION

  • Operating Pressure: 10kgf/cm² (1000KPa)
  • ELECTRICAL RATINGS: 250VAC - 2.5A
  • Contact Point Life: 1000K Cycle
  • Bellows Life: 500K Cycle
  • Pipe diameter: 1 - 6"

Sản phẩm liên quan

zalo zalo